ΑΣΕΠ: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2022  του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η κατανομή των θέσεων:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Οι κατανομή των θέσεων για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει ως εξής :

Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ : Δ.Ε ΒΟΗΘΏΝ Νοσηλευτικής : 9 μόνιμες θέσεις Τ.Ε Νοσηλευτικής : 32 μόνιμες θέσεις Π.Ε Νοσηλευτικής : 4 μόνιμες θέσεις

Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ : Δ.Ε ΒΟΗΘΏΝ Νοσηλευτικής : 1 μόνιμη θέση. Τ.Ε Νοσηλευτικής : 2 μόνιμες θέσεις

Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Δ.Ε ΒΟΗΘΏΝ Νοσηλευτικής : 2 μόνιμες θέσεις Τ.Ε Νοσηλευτικής : 3 μόνιμες θέσεις

Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ : Δ.Ε ΒΟΗΘΏΝ Νοσηλευτικής : 6 μόνιμες θέσεις Τ.Ε Νοσηλευτικής : 3 μόνιμες θέσεις Π.Ε Νοσηλευτικής : 2 μόνιμες θέσεις

ΣΥΝΟΛΟ : 64 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τα εναπομείναντα ραντεβού, το τηλέφωνο επικοινωνίας της Γραμματείας της V.A.P Services – Συμβουλευτική Εργασίας είναι το 24610-49119 και το mail επικοινωνίας : vapservices13@gmail.com

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *