Αιτήσεις για όλες τις θέσεις εργασίας, μόνιμες και μη, που προκηρύσσονται μέσω Α.Σ.Ε.Π ή και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή επιχείρηση.

Συγκεκριμένα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην συμπλήρωση των αιτήσεων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, σκοπός μας είναι να σας παρέχουμε συμβουλευτικές πληροφορίες – υπηρεσίες για όλα τα θέματα που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων ΑΣΕΠ. Η σημαντικότερη διαδικασία σε μια προκήρυξη είναι η συμπλήρωση της αίτησης, η χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης απαιτεί εμπειρία και μεγάλη προσοχή, διότι, μια μικρή παράλειψη στην αίτηση σημαίνει αποκλεισμό από την διαδικασία πρόσληψης έστω και αν κατέχετε τα απαραίτητα προσόντα διορισμού.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου το 12% των αιτήσεων απορρίπτεται λόγω λαθών στην αίτηση, μερικά από αυτά τα λάθη είναι, η ανυπόγραφη αίτηση, η παράλειψη συμπλήρωσης των απαραίτητων κωδικών πρόσθετων προσόντων (πχ. 001, 002, 010 κτλ), λάθη στον υπολογισμό της εμπειρίας, και η παράλειψη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προσόντα.

Με την εμπειρία μας πάνω σε θέματα που αφορούν την διεκπεραίωση των αιτήσεων ΑΣΕΠ σας παρέχουμε συμβουλές για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης ή μπορούμε και ακόμη να αναλάβουμε την πλήρη μηχανογραφημένη συμπλήρωση της αίτησής σας και να σας την αποστείλουμε έτοιμη.