Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος για οποιαδήποτε επαγγελματική επιδίωξη. Διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση κάθε αίτησης που θα συνοδεύεται από το βιογραφικό